Deprem Bölgesinde Yargısal Sürelerin Durdurulması Uygulamasında Çek İbraz Sürelerine İlişkin Özel Düzenleme Getirilmiştir.

3260

Bilindiği üzere, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bir kısım yargısal sürelerin 06 Nisan 2023 tarihine kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 11.02.2023 tarihinde yayımlanmıştı.
(https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/83540)

05.04.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile de yargısal sürelerin durmasına yönelik uygulama, bazı il ve ilçe merkezlerinde geçerli olmak üzere uzatılmıştı.
(https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/83702)

10.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve önceki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen 10. fıkranın (a) bendinde yapılan değişiklik kapsamında bir kısım sürelerin uzatıldığı il ve ilçe merkezleri “Adıyaman il merkezi ile çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık ve çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri” olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Kararnameye eklenen Geçici Madde ile 10. fıkra bakımından sürelerin durdurulmasına ilişkin hükümlerin 7/4/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüştür.
(https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/deprem-bolgesinde-yargisal-surelerin-durdurulmasina-yonelik-uygulamanin-kapsami-genisletilmistir-83715)

03.05.2023 (bugün) tarihli 32179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri onuncu fıkrada sayılan yerler olan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz sürelerinin 9/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) duracağı hükme bağlanmıştır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230503-1.pdf

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.