DEPREM BÖLGESİNDEKİ AVUKATLAR İLE AVUKAT STAJYERLERİNİN RUHSAT, KİMLİK VE STAJ KREDİ İŞLEMLERİNE YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER

3215

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, 13 Şubat 2023 tarihli toplantısında, depremden etkilenen illerdeki avukatlara ve avukat stajyerlerine yönelik olarak ilk aşamada gündemine aldığı bazı tedbirleri değerlendirmiştir.

Bu kapsamda;

1- Depremden etkilenen illerde gerekli tespitler yapılarak ivedi şekilde meslektaşlarımıza SYDF mevzuatı kapsamında yardımda bulunulmasına,

2- Depremden etkilenen illerde mesleğe başlayacak olan ve deprem nedeniyle ruhsatı zayi olan meslektaşlarımızdan ilk aşamada 1 yıl süreyle ruhsatname ve ruhsat yenileme bedeli alınmamasına, aynı şekilde 1 yıl süreyle avukatlık kimlik ve kimlik yenileme bedelinin TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından karşılanmasına,

3- Depremden etkilenen illerde avukatlık stajını yapan ve staj kredisi başvurusunda bulunmak isteyen stajyer avukatların staj kredisi başvurularını bulunduğu illerdeki baroların kalem hizmetlerini sağlayıncaya kadar doğrudan TÜRKİYE Barolar Birliğine iletmesi halinde staj kredi işlemlerinin yapılmasına,

oy birliğiyle karar verildi.

Saygılarımızla

TÜRKİYE Barolar Birliği