DEPREMDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ VE DEPREMİN MEDENİ HUKUK İLİŞKİLERİNE ETKİSİ ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

1026

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından “Depremden Doğan Zararların Tazmini ve Depremin Medeni Hukuk İlişkilerine Etkisi” konulu özel Eğitim Programı düzenlendi.

Programın açış konuşmasını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı.

Konuşmasında 2 Mayıs itibarıyla deprem bölgesinde yasal sürelere ilişkin engellerin kaldırıldığını hatırlatan Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda deprem bölgesinde hukuki işleyiş kağıt üzerinde normal gündelik yaşayışa dönmüş görünüyor ancak maalesef fiziken bunun gerçekleşmediğini çok net ve somut olarak görüyor ve biliyoruz. Bizler binlerce meslektaşımızın başlayan bu hukuki süreç içerisinde, yurttaşların hak arama özgürlüklerini etkin şekilde savunabilmeleri bakımından çalışma alanlarını oluşturmakla meşgul durumdayız.

Konteynerler, bilgisayarlar, mobilyalar, yaşam alanları gibi alanlarla uğraşıyoruz. Büyük oranda kısmen de olsa tamamladık gibi görünüyor ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki deprem bölgesinde özellikle depremden kaynaklı çok büyük oranda yargısal faaliyetler başlayacak. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızın tek beklentisinin çalışma alanları olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bizlerin deprem bölgesinde, depremden etkilenen yurttaşlarımızın haklarını etkin şekilde savunabilmemiz için bu alandaki mevzuata da tüm yönleriyle hakim olmamız gerekiyor. O sebeple depremin ilk anından itibaren TBB Eğitim Merkezi çok değerli akademisyenlerin, alanında uzman avukatların desteği ile ilk günden itibaren depreme göre hukuki mevzuatın tekrar değerlendirilmesi ve bu anlamda meslektaşlarımızın bilgi ve birikimine katkı sunulması yönünde çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda TBB depreme özel bir yasa çalışmasını bazı bileşenlerle birlikte yürüttü ve tamamladı. Bunu da önümüzdeki dönemde seçimlerden sonra meclise sunmak üzere tekrar konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek, üzerinden geçilip son hali verilmek suretiyle yasalaşması için TBB bir hukuk kurumu olarak elinden gelen çabayı ve gayreti sarf edecektir.”

Açış konuşmasının ardından TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Burcu Otman Taşdan moderatörlüğünde düzenlenen özel Eğitim Programında, Prof. Dr. Şebnem Akipek öcal “Deprem Sebebiyle Haksız Fiile Dayanan Tazminat Sorumluluğu”, Doç. Dr. ömer Bağcı “Deprem Sebebiyle Sözleşmeye Dayanan Tazminat Sorumluluğu”, Doç. Dr. Ahmet Ayar da “Depremin Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku Boyutuyla Sonuçları” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle