Depremden etkilenen illerde faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımızın adli iş ve işlemlerde yasal sürelere riayet edememeleri halinde eski hale getirme taleplerinin mahkemeler tarafından olumlu karşılanacağı hususu.

1294

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; Kurul tarafından yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli duyurunun 4. bendinde de yer aldığı üzere; depremden etkilenen ve ilgili yazıda belirtilen illerde faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımızın, 15 gün süreyle adli iş ve işlemlerinde yasal sürelere riayet edememeleri halinde eski hale getirme taleplerinin mahkemeler tarafından olumlu karşılanacağı hususu belirtilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği