DEPREMDEN ETKİLENEN YURTTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TASLAĞIMIZ İLGİLİ KURUMA İLETİLMİŞTİR

12569

Son olarak 25 Kasım 2022 tarihinde değişikliğe uğrayan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tarife ve Talimat Tebliği'nde, sigortalanan taşınmazlar lehine teminat artırımı gibi olumlu düzenlemeler bulunmakta olup bu kapsama girmek için ek prim ödeme yükümlülüğü gerekmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, geri ödemelere ilişkin lehe düzenlemeler içeren Tebliğ kapsamına alınmalarına ilişkin değişiklik taslağı, Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilmiştir.

TBB tarafından hazırlanan Taslak Tebliğ ile teminat başlangıç tarihi 01.01.2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmelerinin, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın 25 Kasım 2022 tarihli düzenleme kapsamındaki teminat tutarlarına tabi olunması ve bu şekilde depremden etkilenen yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilen yazı

Dask Tebliğ Değişikliği Taslağı