DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA ADLİ MÜZAHARET HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA BİLDİRİLMİŞTİR

1918

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından depremden etkilenen yurttaşların hukuki müracaatlarında ciddi sayılarda adli yardım başvurusu yapacakları öngörülerek, depremden etkilenen iller için ayrı bir adli yardım bütçesi oluşturulmasına ve adli müzaharetin avukatlık ücretini de kapsayacak şekilde uygulanmasına dair talebi, Adalet Bakanlığı’na 21.02.2023 tarihinde iletilmiştir.

Adalet Bakanlığının, 27.02.2023 tarihli cevabi yazısında, afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda adli müzaharet hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve konuya dair Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderildiği bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Adalet Bakanlığı’nın Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların çözümü ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılması konulu yazısı