"Depremin Hukuki Sonuçları" Konulu Özel Eğitim, Meslektaşlarımızın Yüz Yüze ve Online Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

1742

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından programlanan “Depremin Hukuki Sonuçları” konulu özel eğitim semineri 08 Nisan 2023 Cumartesi günü, TBB Av. özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Av. Nizam Dilek’in konuşmalarıyla açılan seminerin moderatörlüğünü TBB Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Serpil özok üstlendi.

Seminerde, Prof. Dr. Şebnem Akipek öcal, “Depremin özel Hukuka ilişkin Sonuçları”, Doç. Dr. Hasan Sınar, “Depremin Ceza Hukukuna ilişkin Sonuçları” ve Emekli Danıştay üyesi Suna Türkoğlu, “Depremin İdare Hukukuna İlişkin Sonuçları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirerek soruları cevapladı.

Birlik Başkanı Sağkan, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat sabahına çok büyük bir acıyla uyandığımızı, TBB ve Baroların bu tarihten itibaren yurttaşların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Sağkan, “Bir hukuk kurumu olarak TÜRKİYE Barolar Birliği’nin de Baroların da en büyük önceliği, yaraların sarılmasıyla birlikte, doğal bir afetin toplumsal bir felakete dönüşmesinde sorumluluğu olan istisnasız herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlamak ve aynı zamanda yurttaşların adalete erişiminin güvencesi olmaktır” dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü’nde de yine depremden en ağır şekilde etkilenen dört ilde meslektaşlar ve yurttaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Sağkan, meslektaşların depremden kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda eğitim konusunda destek talep ettiklerini, TBB’nin de bu eğitimleri hızlı bir şekilde başlattığını söyledi.

TBB Yönetim Kurulu üyesi Dilek de depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetinin yürütülmesinin zorluğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Yaralarımızı birlikte saracağımıza ve bu zor sürecin dayanışmayla aşılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Dilek, TBB’nin büyük felaketin hemen ertesinde yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza insani yardım temininde ve dağıtımında, sonrasında ise yıkımın ve kayıpların artmasında etkisi bulunan, ihmaller zincirinde sorumluluğu olanlar hakkında yürütülen hukuki ve cezai soruşturmalarda etkin rol aldığına dikkat çekti.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle