Depremle İlgili Sorunlara Müdahale Amacıyla TBB ile TMMOB arasında Deprem Koordinasyon Kurulu Kuruldu

3318

TÜRKİYE Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, deprem felaketi öncesinde ve sonrasında yaşanan sorunları tespit etmek, gerekli durumlarda sorunların çözümü için müdahil olmak ve bundan sonra yaşanabilecek felaketlere ilişkin politika oluşturulmasını sağlamak üzere bir Koordinasyon Kurulu oluşturmuştur.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi dolayısıyla görünür olan eksiklik ve aksaklıklar konusunda hukuki ve teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük ihtiyaç duyulduğu; depremde ortaya çıkan çok sayıda hukuki sorunla ilgili olarak gerek başvuruların yapılması gerekse yapılan başvurularla ilgili delillendirme ihtiyacı olduğu; yaşanan felaketin farklı boyutlarıyla raporlanması gerektiği açıktır.

Felaketin hemen ardından her iki meslek örgütü de engel ve imkansızlıklara rağmen seferberlik halinde dayanışma çalışmalarını başlatmış ve teknik konularda girişimlerde bulunmuştur. çalışmalar halihazırda kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir. Söz gelimi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra, önemli suç duyurularının yapılması ve ilgili bakanlıklarla birlikte hasarlı veya yıkılmış binalardan örnek alınması şeklinde çalışmalar başlamıştır.

Bu gibi felaketlerde orta ve uzun vadeye yayılan süreçlerde sistematik olarak ve organize çalışmaların yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. ülkemizin bugüne kadar yaşadığı felaketlerden çıkardığımız tecrübeler ışığında diyebiliriz ki, felaketin en az birkaç yıl sonrasına kadar uzanacak vadede çalışmaların yürütülmeye devam etmesi gerekecektir. Meslektaşlarımızın, enerjilerini ve dayanışma arzularını çok uzun sürecek çalışmalar için de muhafaza etmeyi sürdürmelerini sağlamak da görevlerimiz arasındadır.

İki kurum arasında oluşturulan Koordinasyon Kurulu kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda sağduyulu bir şekilde, bilimin ve hukukun gereklerine uygun olarak tek bir merkezden sağlanan koordinasyon sayesinde, böylesine büyük çaplı bir felaket sonrasında daha etkin, işlevsel ve verimli çalışmalar yürütülmesini mümkün kılacaktır.

Yurttaşlarımızı ve meslektaşlarımızı meslek örgütlerimizin kurumsal kapasitesine güvenmeye, Koordinasyon Kurulunun uzun soluklu çalışmalarına destek olmaya çağırıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği  - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği