DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’den Sağkan’a ziyaret

633

DİSK Genel Başkanı Arzu çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan oluşan heyet, Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle