Diyarbakır, Malatya, Niğde ve Samsun barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

420