Diyarbakır ve Kırıkkale barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

48
A