Diyarbakır ve Kırıkkale barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

28
A