Diyarbakır ve Kırıkkale barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

134
A