Doğal Afetler ve Acil Durumlar Bağlamında İnsan Hakları ve Göç Konferansı

1640

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek Ortak Programı” çerçevesinde yürütülmekte olan, “Türkiye'de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korumasının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; 11-12 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara Point Otel’de, “Doğal Afetler ve Acil Durumlar Bağlamında İnsan Hakları ve Göç” konulu uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

İlgili konferans kapsamında; ulusal mevzuat, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri tartışılacak olup; özgürlük ve güvenlik hakkı, adalete erişim yolları ve kırılgan gruplara mensup kişilerin korunması hususunda sunumlar yapılacaktır. Etkinliğe; Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi temsilcileri, kamu kurumları, baro temsilcileri, bu alanda çalışma yapan yerel ve yabancı uzmanlar katılım sağlayacaktır.

Konferansa katılım talepleri, aşağıdaki e-mail adresleri üzerinden kabul edilmektedir :

[email protected]

[email protected]

Değerli meslektaşlarımızın, ilgili uluslararası konferansı onurlandırmasını dileriz.

Türkçe Konferans Programı için tıklayınız

İngilizce Konferans Programı için tıklayınız