"Doğal Afetler ve Acil Durumlar Bağlamında İnsan Hakları ve Göç" Konferansı

872

BİRLİK BAŞKANI SAĞKAN, DEPREM VE SAVAŞ MAĞDURU TÜM İNSANLARIN TEMEL HAKLARA ERİŞİMİNİ AYRIM YAPMAKSIZIN SAĞLAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülmekte olan, “Türkiye’de Göç Bağlamında Kişilerin İnsan Hakları Korumasının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Doğal Afetler ve Acil Durumlar Bağlamında İnsan Hakları ve Göç” konulu uluslararası konferans, 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Konferansın açılışında; TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Odoardo Como, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İşbirliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Konul Gasimova ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar birer konuşma yaptı.

Konferans TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi ve TBB Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram, TBB Göç ve İltica Komisyonu üyeleri, Elazığ Barosu Başkanı Av. Melih Efe; Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Yüksek komiserliği, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile 6 Şubat deprem bölgesinde yer alan baroların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SAĞKAN: DEPREM FELAKETİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ İÇİMİZDE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, konferansın açılışında yaptığı konuşmasına Türkiye'nin hukuk sisteminde farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte çok sayıda göçmen, sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak başladı. Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar, istikrarsızlıklar ve insani krizler sebebiyle, göç hareketleri Türkiye için özellikle son yıllarda yadsınamaz bir toplumsal gerçeklik haline gelmiştir. Bu büyük göç dalgası; barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaç alanlarında yaşanan sorunların yanında adalete erişim hakkı sorununu da birlikte getirmiştir.

Üzerinden bir yılı aşkın zaman geçen 6 Şubat depremi, ülkemiz içinde de birçok yurttaşımızın yer değiştirmesine, deprem bölgesinden, farklı şehirlere zorunlu olarak göç etmesine sebep olmuştur. Bizler gerçekleşen bu felaketin üzüntüsünü hâlâ içimizde taşımaya devam ediyoruz. Depremde yitirdiğimiz 122 meslektaşımızı ve on binlerce yurttaşımızı tekrar saygıyla anıyoruz.

Adına doğal afet desek de bir doğa olayını afete ve felakete çeviren, öncesinde alınan önlemlerin ve olay gerçekleştikten sonra yürütülen çalışmaların yetersizliğidir. Biz maalesef ki bu gerçekliği 6 Şubat'ta çok acı bir şekilde gördük. Az önce sığınmacılar için ifade ettiğim barınma, eğitim, sağlık hakkı gibi temel hak ve özgürlük sorunları ile adalete erişim sorununun depremzedeler için de geçerli olduğunu 6 Şubat'ta tekrar ve tekrar gördük.

Şu anda deprem bölgesinde on binlerce dosyayla uğraşan meslektaşlarımız, depremzedelerin adalete erişimde yaşadıkları çok ağır sorunlara bizzat tanıklar. Ceza davalarında da adli yardım davalarında da keza idari yargı davalarında da on binlerce yurttaşın hak arayışlarını yine bu ülkede yaşayan avukatlar sürdürmekte.

Gerek deprem gerekse savaş mağduru olan kadınların, çocukların, yaşlıların, yoksulların, kırılgan grupların ve zor koşullar altında çaresiz durumdaki tüm insanların din, dil, ırk, etnik köken, mezhep ayrımı yapılmaksızın temel haklarına erişimini sağlamak kritik öneme sahiptir."

Birlik Başkanı Sağkan, “Türkiye’de Göç Bağlamında Kişilerin İnsan Hakları Korumasının Güçlendirilmesi Projesi”nin Türkiye'deki göçmenlerin, sığınmacıların, refakatsiz çocuklar başta olmak üzere savunmasız durumdaki tüm kişilerin haklarını korumak üzere atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, proje kapsamında gerçekleştirilen iki eğitimci eğitimi ile 48 meslektaşımızın alanında uzmanlaşarak deneyimlerini diğer meslektaşlarla paylaştığını ve barolarda konuya ilişkin eğitimler verdiğini kaydetti.

"Bu yıl içinde geride bıraktığımız dönemde; İstanbul, İzmir, Adana, Kahramanmaraş ve Mardin Baro Başkanlıklarında eğitimler başarı ile tamamlanmıştır. Yine bu yıl içinde gelecek dönemde; Kayseri, Bursa, Ankara ve Mersin Baro Başkanlıklarında eğitimler verileceğini de sizlerle paylaşmak isterim" diyen Sağkan, konuşmasının son bölümünü Filistin'de yaşanan insan hakkı ihlallerine ayırdı:

SAĞKAN'DAN FİLİSTİN VURGUSU

"Sözlerime son verirken insan haklarını konuştuğumuz, hak arayışı mücadelesi eksenli bu toplantıda Filistin'de yaşanan dramdan, insanlık trajedisinden bahsetmemenin çok büyük bir eksiklik olacağını belirtmek isterim. Filistin'de yaşanan katliam artık bir soykırım noktasına varmış, on binlerce kadın, çocuk, yaşlı sivilin katledildiği bir evreye geçmiştir. Artık uluslararası tüm aktörlerin bir an bile gecikmeksizin bu katliama, bu soykırıma, bu insanlık suçuna dur demesini beklediğimizi buradan tekrar ve tekrar ifade ediyor, hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum."

KONFERANS DÖRT OTURUM HALİNDE YAPILDI

Açış konuşmalarını ardından TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük'ün başkanlığındaki "Doğal Afetler ile İlgili Avrupa Konseyi Standartları ve Ulusal Uygulamalar" başlıklı ilk oturuma geçildi. Bu oturumda; Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünden Av. Tatiana Marchini, T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Volkan Müftüoğlu, EUR-OPA Büyük Tehlikeler Anlaşması Genel Müdürlük Sekreteri Krzysztof Zyman birer konuşma yaptı.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram'ın başkanlığındaki "Doğal Afet Ve Acil Durumlara İlişkin Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulamalar" başlıklı ikinci oturumda, BMMYK Türkiye, Kıdemli Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Arif Erkut Özkan ile Halkın Savunuculuğu Ofisi Mülteci Hakları İhlallerinin Önlenmesi Danışma Konseyi Üyesi Andrei Lutenco söz aldı.

"Doğal Afet Nedeniyle Yerinden Edilen Kişiler İçin Adalete ve Diğer Yollara Erişim" başlıklı oturum, Türkiye Barolar Birliği Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulu Dönem Sözcüsü Av. Taner Kılıç başkanlığında yapıldı. Bu oturumda Türkiye Barolar Birliği Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Vedi Yücetaş, Türkiye Barolar Birliği Gaziantep Hukuk Kliniği Sorumlu Avukatı Av. Mehmet Serkan Ergün ve Pro Bono Derneğinden Dr. İdil Elveriş birer sunum gerçekleştirdi.

Konferansın "Kimliklendirmeye ve Kayda Erişim: Adli Yardım ve Uygulamaya Yönelik Boyutlar" başlıklı oturumu ise Türkiye Barolar Birliği Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Gülender Adıgüzel Özcan'ın başkanlığında yapıldı. Oturumda TBB Göç ve iltica komisyonu Üyesi Av. Serhat Hicri, İstanbul Barosu, Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Barış Birol, BMMYK Türkiye Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Esin Bozovalı birer sunum gerçekleştirdi.

Konferansın ilk günü, "Sorular ve Tartışma" bölümünün ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İş Birliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Konul Gasimova'nın kapanış konuşmasıyla son buldu.

12 Haziran 2024 Çarşamba günü de Göç ve Yerinden Edilme Uzmanı Theodora Kristofori başkanlığındaki "Çocuklara ve Kırılgan Durumdaki Diğer Kişilere Özgü İhtiyaçların Ele Alınması" başlıklı oturumda Türkiye Barolar Birliği Hatay Hukuk Kliniği Sorumlu Avukatı Av. Sibel Şat Durkal, UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Sorumlusu Ekin Bozkurt ve İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Mahmut Can İsal birer konuşma yaptı.

Göç ve Yerinden Edilme Uzmanı Theodora Kristofori başkanlığındaki "Dolaşım Özgürlüğü ve Hizmetlere Erişime İlişkin Kısıtlamalar" konulu son oturumda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neva ÖZTÜRK, Halkın Savunuculuğu Ofisi Şikayetleri İnceleme ve Kişilerin Korunması Dairesi Başkanı Carolina Cazaciuc sunumlarını gerçekleştirdi.

Program her oturumun sonunda yapılan “Sorular ve Tartışma" bölümleriyle sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle