DOĞAL AFETLERDEN KAYNAKLI MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE NAKİL İŞLEMLERİNDE BARO GİRİŞ KESENEĞİ ALINMAYABİLECEK

6199

Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mart 2023 tarihli ve 32146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 18 Şubat 2023 tarihli kararı ile yapılan Yönetmelik değişikliği ile; artık deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde giriş keseneği, avukatın nakil olduğu Baro Yönetim Kurulu kararı ile alınmayabilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Resmi Gazete linki için tıklayınız