Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6862
A
“Prof. Dr. Ergun Özsunay’ a Saygı Günü" Paneli

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi tarafından 24 Mart 2015 tarihinde 13.30- 18.30 saatleri arasında 5. Blok Kültür ve Sanat Merkezi’ nde “Prof. Dr. Ergun Özsunay’ a Saygı Günü ve Tahkim Hukuku Alanında 21. Yüzyıldaki Gelişmeler; Türk Tahkim Hukukunun Bugünkü Durumu ve Sorunları” paneli düzenlenecektir.

Etkinlik programı aşağıda bulunmaktadır.

PROF. DR. ERGUN ÖZSUNAY’A SAYGI GÜNÜ

13.30 – 13.45 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Abdullah Dinçkol Doğuş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

13.45 – 14.30 PANEL

“Tahkim Hukuku Alanında 21. Yüzyıldaki Gelişmeler; Türk Tahkim Hukukunun Bugünkü Durumu ve Sorunları”

I. OTURUM

Prof. Dr. Ergun Özsunay (Oturum Başkanı)

İ.Ü. Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi

“Tahkim Alanında 21. Yüzyıldaki Gelişmeler: Tahkim Kanunları ve Kurumsal Tahkim Kuralları”

Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“4686 sayılı Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Uygulaması”

Prof. Dr. Fadıl Cerrahoğlu

“Türkiye'de Tahkim Uygulamasına İlişkin Sorunlar ve Görüşler”

14.30 – 15.00 Kahve Arası

15.00 – 15.45 PANEL – II. OTURUM

Prof. Dr. Ergun Özsunay (Oturum Başkanı)

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“Türkiye'de Ad Hoc Tahkimin ve Kurumsal Tahkimin Güncel Sorunları”

Prof. Dr. Cemal Şanlı

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“1958 tarihli New York Sözleşmesi Uyarınca Türkiye'de Yabancı Hakem Kararlarının İcrası”

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Tahkim Tarafları ve Hakem Arasında Yapılan Hakemlik Sözleşmesinin Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”

15.45 – 16.15 Kahve Arası

16.15 – 18.30 Özel Oturum

Prof. Dr. Ergun Özsunay’ın Özel ve Mesleki Yaşantısı

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. H. Fehim Üçışık DÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

Av. R. Murat Özsunay İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi

Av. Hakan Tokbaş Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı

Sunum:

Prof. Dr. Ergun Özsunay

“Mukayeseli Hukukun Yeni Perspektifleri”