Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3690
A
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.