Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3823
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.