Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3781
A
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.