Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3797
A
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.