Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3727
A
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.