Döküman tarayıcısı ve bilgisayar sistemi alınacaktır.

3747
A
Bu alım duyurusu tamamlanmıştır.