Dokuz Eylül Üniversitesi

19122
A

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yıllarını adamış, Uluslararası Çalışma Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta görev almış; bugün başta bizler olmak üzere pek çok akademisyenin yetişmesinde önemli rolü bulunan değerli hocamız Prof. Dr. Fevzi Demir’in emekli olması akabinde kendisine minnetimizi sunmak için bir armağan kitabı çıkarma kararı aldık.

Armağanın hakemli dergi statüsünde olan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin Özel Sayısı olarak yayınlanması planlanmaktadır.

Talepler dikkate alınarak yazıların son kabul tarihi 31.12.2014 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar fevzidemirarmagani@gmail.com adresine gönderilecek yazılara hakem incelemesi akabinde uygunluk durumunda armağan kitabında yer verilecektir.

Fevzi Hocamızın hem kamu hukuku hem de özel hukukun farklı alanlarında Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışmalarının bulunması sebebiyle yayınlanacak bilimsel makaleler ya da karar incelemeleri bakımından alan kısıtlaması söz konusu olmayacaktır.

Yazım İlkeleri:

  • Yazılar Microsoft Word formatında, en fazla 40 sayfa olarak yazılmalı ve yazıların sayfa düzeni için aşağıdaki şekil şartlarına uyulmalıdır:

Kağıt boyutu: A4; Üst, alt, sağ ve sol boşlukları: 2,5 cm; Yazı tipi: Times New Roman; Punto: 12; Satır arası: 1,5; Hizalama: İki yana yaslanmış; Dipnotlar: Sayfa altında ve Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, 1 satır arası ve iki yana yaslanarak hizalanmış.

  • Ayrıca, en fazla 150’şer kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce özet, en az üç Türkçe ve üç İngilizce anahtar sözcük ile birlikte, yazının Türkçe ve İngilizce yazılmış başlığı, yazar ismi, kurumu ve yazarların açık adresleri ile telefon numaraları ve e-posta adresinin bulunduğu üst kapak sayfası gönderilmelidir.
  • Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada ”Kaynakça” başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilmelidir.

Bu ilkelere göre hazırlanacak olan yazıların, yukarıdaki tarihe kadar belirtilen e-mail adresine gönderilmesini rica ediyoruz.

İlginize ve değerli katkılarınızla vereceğiniz desteğe teşekkür eder, saygılar sunarız.

Yayın Komisyonu:
Prof. Dr. Serkan ODAMAN
Prof. Dr. Hakan KESER
Prof. Dr. Coşkun SARAÇ
Yrd. Doç. Dr. Murteza AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Dilek ESER
Araş. Gör. Eda KARAÇÖP
Araş. Gör. Pelin TUAÇ

Armağan Editörü: Prof. Dr. Serkan ODAMAN
DEÜ İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı