"DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA YARGI PRATİKLERİ" KONULU CMK EĞİTİMİNE YÜKSEK KATILIM

1802

SAĞKAN, HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVLARI İÇİN 31 MART 2024’E İŞARET ETTİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu ve Ankara Barosu CMK Merkezi tarafından “Yargı Pratikleri” ana başlığı altında ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü, 17 Şubat 2024 tarihinde yine meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılan “Dolandırıcılık Suçlarında Yargı Pratikleri” konulu etkinliğin açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ile Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu yaptı.

Sağkan, açış konuşmasına, “Cumartesi gününü buraya ayıran kıymetli meslektaşlarımız bize hem avukatlık mesleğinin geleceği hem de yargının geleceği açısından büyük bir umut veriyor” diyerek başladı.

Hemen her gün ayrı bir yargı pratiğinin tartışıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ancak yeni anayasanın gündem yapıldığı bir sürecin yaşandığını söyleyen Sağkan, “Bu süreçten çıkış ancak ve ancak gücünü bilgi, birikim ve donanımdan alan hakimler, savcılar ve avukatlarla mümkündür” dedi.

Sağkan, göreve geldikleri ilk günden itibaren meslek içi eğitim ve staj eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini, TBB Avukatlık Akademisi’ni hayata geçirmek için yaptıkları çalışmalarda da ciddi bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Stajyer avukatların sorunlarına değinen Sağkan, “Stajyer meslektaşlarımıza bir yıllık staj eğitimleri boyunca kamu kaynaklarından en azından asgari ücret tutarında ödeme yapılmasının sağlanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Sağkan, Staj Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle stajyer meslektaşlara, yanlarında staj yaptıkları avukat ile birlikte ifade ve sorgu işlemlerine katılma olanağı getirildiğini; seri muhakeme hariç, üst sınırı iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin yapılan yargılamalarla sınırlı olmak üzere asliye ceza mahkemelerinde duruşmalara girebileceklerinin düzenlendiğini hatırlattı.

Avukat yanında yapılacak stajın, bünyesinde hukuk müşavirliği bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli bir avukat yanında da yapılabilmesine olanak verildiğini söyleyen Sağkan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla TBB tarafından stajyer avukatlar için online bir eğitim modülünün de önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Birlik Başkanı, göreve geldiklerinden bu yana Barolarla birlikte, CMK ücret tarifesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni eşitlemek için mücadele ettiklerini söyleyerek, “Bu mücadele, önünde sonunda ücretlerin eşitlenmesiyle son bulacaktır” dedi.

Sağkan, ceza yargılamalarında hükmolunan beraat ve katılan yan vekâlet ücretlerinin CMK kapsamında görev yapan müdafiler için de uygulanmasına ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliğini hayata geçirdiklerini, bunun ciddi bir kazanım olduğunu ifade etti.

Adli Yardım Yönetmeliği ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine ilişkin değişikliklerin önümüzdeki haftalarda yayımlanacağını söyleyen Sağkan, Aralık 2022’de Çanakkale’de yapılan Genel Kurul’da TBB Meslek Kuralları’nda yapılan değişiklikle; bağlı çalışılan avukat ile birlikte çalışılan avukatın mesleki anlamda eşit olduğu ilkesinin kabul edildiğini; birlikte çalışılan avukata, bağlı çalışan avukatın iş tanımını ve ücretini; meslektaşlık bilincine, mesleğin itibarına ve işin niteliğine göre belirleme zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.

Birlik Başkanı, avukatlık Kanunu’nda yapılmasını sağladıkları değişiklikle bürosunu yeni kuracak meslektaşlara finansman desteği sağlanacağını, ilgili yönetmelik çalışmalarının yapıldığını ve Adalet Bakanı’na sunulduğunu ifade etti.

Sağkan, “Bütün Barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği’nin çok uzun yıllardır emek verdiği ‘hukuk mesleklerine giriş sınavı’ hayata geçiyor. 31 Mart 2024 tarihinden sonra hukuk fakültelerinden mezun olanların, avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavından başarı belgesini getirmeleri zorunlu olacak. Adalet Bakanlığı bu konuda yönetmeliği hazırladı. Biz de kısa süre içerisinde görüşlerimizi Bakanlığa ileteceğiz” dedi.

Birlik Başkanı, sözlerini katılımcılara, eğitmenlere ve etkinliği hazırlayan TBB CMK Komisyonu ile Ankara Barosu’na ve CMK Merkezi üyelerine teşekkür ederek tamamladı.

BAYRAM, DOLANDIRICILIK SUÇUNU ANLATTI

TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram da konuşmasında, “Aklını, zekâsını ve yaratıcılığını pozitif edim ve eylemler gerçekleştirmek üzerine kurguladığında olağanüstü eserler bırakarak bizleri hayrete düşüren insan, yeteneklerini olumsuz işler için kullandığında da kendi yıkım ve felaketinin mimarı olmuştur” ifadelerini kullandı.

İnsanın olağanüstü zekâsını bir başkasının malvarlığını azaltmak ya da tamamen kendi uhdesine geçirmek için kullandığını, bunu yaparken hileli davranışlarla muhatabının iradesini yönlendirdiğini ve bu davranışın hukuk dünyasında dolandırıcılık suçunun oluşumuna vücut verdiğini biliyoruz” diyen Bayram, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeyle birlikte hemen hemen her gün dolandırıcılığın farklı türüyle karşılaşıldığına dikkat çekti.

Bayram, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Bankacılık ve farklı ödeme sistemlerinin devreye girmesi, özellikle internete erişim ile birlikte dolandırıcılığın da çeşitlendiğini ve bu ödeme sistemleri üzerinden de binlerce insanın malvarlığının tehdit edildiğini biliyor ve görüyoruz. Kripto para borsalarının oluşumu ve malvarlığı değerlerinin bu sanal ortam üzerinden el değiştirmesine imkân tanınması, ayrıca bu sistemler üzerinden ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi yeni dolandırıcılık türlerini beraberinde getirmektedir. Medeniyet ve insanlık, aynı zamanda hukuka ve suçla mücadele pratiklerine de vücut vermiştir. İnsan aklı, teknolojinin imkânlarından yararlanarak yeni suçları gerçekleştirirken, insanın hukuki aklı bu suçları ceza kanunlarında düzenlemiş, unsurlarını belirlemiş ve yaptırımlar getirmiştir.

İşte bugün bu panelde dolandırıcılık suçunu tüm yönleriyle ele alacak, klasik dolandırıcılıktan, dijital teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılığı, bu suça teşebbüsü, etkin pişmanlığı farklı bakış açılarıyla konuşma ve tartışma fırsatını bulacağız.

KÖROĞLU, EĞİTİME DEĞER KATAN UNSURLARA DİKKAT ÇEKTİ

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu da, konuşmasında “Bir eğitimi farklı kılacak şeyin sadece bir bilgiyi öğrenmek değil düşünmeye de sevk etmesi olduğuna inanıyorum. Eğer sizler bugün bu salonda verilecek eğitim sonrası girdiğiniz kişi olarak çıkacaksanız o eğitim olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Eğitim sırasında anlatılan şeyler üzerinden düşünmeye, sorgulamaya, anlamaya çalışıldığında eğitimin değerli olacağını kaydeden Köroğlu, CMK görevlendirmelerinin kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Açış konuşmalarının ardından “Dolandırıcılık Suçlarında Yargı Pratikleri” konulu sempozyuma geçildi.

TBB CMK Komisyonu Dönüm Sözcüsü Av. Serdar Ayrancı’nın moderatörlüğündeki ilk oturumda Av. Naim Karakaya “Dolandırıcılık Suçu ve Suça Teşebbüs”, Ankara BAM 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Süleyman Kaymakçı “Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık ve Örgüt Faaliyetleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Ankara Barosu CMK Merkezi Başkanı Av. Murat Çekiç’in moderatörlüğündeki ikinci oturumda da TBB CMK Komisyonu Üyesi Av. Eyyup Can Candaş “Sigorta Dolandırıcılığı”, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Melike Uğur Gök “Bilişim Dolandırıcılığı” başlıkları altında sunumlarını yaptı.

Etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle