Dost ve kardeş meslek örgütümüz Azerbaycan Barolar Birliği’nin Deklarasyonu’nu bilgilerinize sunuyoruz.

292