DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA "TÜKETİCİLERİN KOLEKTİF DÜZEYDE KORUNMASI" KONUSU ELE ALINDI

894

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Tüketici Hakları Komisyonu tarafından, Dünya Tüketici Hakları dolayısıyla düzenlenen "Tüketicilerin Kolektif Düzeyde Korunması" konulu sempozyum, 16 Mart 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmalarını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Komisyon Koordinatörü Av. R. Erhan Toprak ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan yaptı.

TBB Başkanı Sağkan, açılışta yaptığı konuşmada; "Günlük yaşamda, neredeyse ayrımsız bir şekilde hemen hepimizi etkileyen bir alan olan Tüketici Hukuku, 1990’lı yıllarla birlikte, mal veya hizmet tüketicilerinin ekonomik ve sosyal anlamda olduğu kadar, bilgisizlikten kaynaklı olumsuzluklar karşısında da korunması ihtiyacı doğrultusunda kamusal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştı. Bugün artık biliyoruz ki, tüketici hukuku, tüketiciyi olduğu kadar, dürüst üreticilerin de üretim ve tüketim piyasasının yanı sıra toplumun kendisinin de korunması için önemli bir işlev kazanmıştır" dedi.

"Tüketim konusu sürekli gelişen, dinamik bir alan olduğu için, yapıldığı dönemde üzerinde ne kadar düşünülmüş, ince elenip sık dokunmuş olursa olsun, çıkarılan düzenlemeler, diğer alanlardaki düzenlemelere göre bir miktar daha çabuk yıpranıyor" ifadelerini kullanan Sağkan, yapılan değişiklikleri özetleyerek, TBB Tüketici Hakları Komisyonu'nun bu düzenlemelere ilişkin başarılı sempozyumlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sağkan konuşmasını TBB Tüketici Hakları Komisyonu üyelerine, Komisyonun Yürütme Kurulu üyelerine, Ticaret Bakanlığı temsilcilerine, yargı temsilcilerine, eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erhan Toprak da konuşmasında Tüketici Hakları Komisyonu'nun TBB'nin en yeni komisyonlarından biri olduğunu söyleyerek "Teknolojinin ve bununla birlikte iletişim ve etkileşimin gelişmesine paralel olarak tüketici işlemlerinin de çok hızlı şekilde değişiklik göstermesi karşısında; tüketicinin korunması için aynı hızda çözüm üretilmesi, pozisyon belirlenmesi ve tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Tüketici Hakları Komisyonumuzu kurduk ve gerçekten her biri alanında yetkin komisyon üyelerimiz ve yürütme kurulu üyelerimizle hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık" dedi. Toprak, bu çalışmalara özveriyle emek veren Komisyon üyeleri ile Komisyon Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan da tüketicinin korunması alanının son beş yıllık dönemde önemli değişiklikler geçirdiğini; özellikle dijital ekonominin gelişmesinin ve yeşil dönüşüm ekseninde sürdürülebilir tüketim kalıplarının önem kazanmasının tüketici otoritelerini yeni önlemler almaya sevk ettiğini kaydetti. Bu kapsamda kolektif hak arama yollarının işletilmesinde yarar olduğunu söyleyen Uzunoğlan, 6502 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemelerin işletilemediğini hatırlatarak, "Belki tüketici örgütlerimizin bu konuda daha cesaretli olmalarını düşünebilirdik. Bakanlık olarak biz de daha fazla inisiyatif alabilirdik. Ama lafta kalan bir düzenleme olduğun söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte daha fazla ön planda olacağını düşünüyorum" dedi.

Açış konuşmalarının ardından başlayan sempozyum 3 ayrı başlık altında yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel'in başkanlığındaki "Topluluk Davaları" başlıklı ilk oturumda Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Dr. Hüseyin Kutlu Köycü, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul ve Tüketiciler Konfederasyonu ve Tüketiciyi koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal sunumlarını gerçekleştirdi.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. R. Erhan Toprak'ın başkanlığındaki "Seri Ayıp Halinde Müdahale" başlıklı oturumda; TBB Tüketici Hakları Komisyonu Sözcüsü Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergüm Kılıç konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Üyesi Hakim İlhan Kara'nın başkanlığındaki "Haksız Ticari Uygulamalar" başlıklı son oturumda da Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı İlayda Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak Yıldız ile Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Ergin sunum yaptı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle