Duruşmaya Girmesi Engellenen Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ercan Demir ile İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve Meslektaşlarımıza TOMA’lı ve Gazlı Saldırı Hukuk Devleti Adına Utanç Vericidir

3432

MAHKEMENİN HUKUKA AYKIRI UYGULAMALARI HSK’YA ŞİKAYET EDİLMİŞ, GüVENLİK GüçLERİNİN KABUL EDİLEMEZ MüDAHELESİ HAKKINDA DA SUç DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR

Deniz Poyraz’ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına girmesi engellenen Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ercan Demir, İzmir Barosu Başkanı Av. özkan Yücel, avukatlar, basın mensupları ve vatandaşlara yönelik TOMA’lı ve gazlı müdahale ile hukuk devleti ilkeleri ve demokrasimiz adına son derece vahim olaylar yaşanmıştır.

12 Ekim 2022 çarşamba günü İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Mahkeme Heyetince, yetki belgesi bulunan avukatların duruşmaya katılamayacağı yönünde bir ara karar alınmış, avukatlar ile Mahkeme Heyeti arasında yaşanan hukuki tartışma sırasında yaşanan arbedede güvenlik güçleri tarafından mahkeme salonunda biber gazı sıkılmıştır.

Hukuk tarihimizde rastlanmayacak bu müdahalenin ardından Mahkeme Heyeti duruşmanın 14 Ekim 2022 Cuma günü, Aliağa’daki Şakran Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar vermiştir. Bugün yapılacak duruşma için Cezaevi kampüsüne giden avukatlar, güvenlik görevlileri tarafından mahkemenin kendilerine ilettiği liste dışında yetki belgesi bulunan avukatlar da dahil olmak üzere kimseyi içeriye alamayacakları söylenerek engellenmiştir.

Yargı görevi yapan avukatın duruşmaya girmesinin engellenmesinin suç olduğu ifade edilirken kolluk görevlileri TOMA ve kalkanlarla barikat kurmuş ve içlerinde Yönetim Kurulu üyemiz ile İzmir Barosu Başkanı’nın da bulunduğu avukatlar, basın mensupları ve yurttaşlar yoğun biber gazı müdahalesine maruz kalmışlar ve darp edilmişlerdir.

Avukatı, görevini yapmasını fiziki müdahale ile engelleyerek yargı sisteminin dışına çıkarmaya çalışan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından mahkeme heyetinin hukuk dışı uygulamaları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet edilmiş, avukatlara yönelik vahim ve kabul edilemez müdahale hakkında da ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ