Duyuru

8354
A

2 Mayıs 2012 Çarşamba günlü ve 28280 sayılı Resmi Gazete'de, TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayımlanmıştır. Buna göre Tarife'nin ikinci kısmının ikinci bölümünde (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, daha sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 700,00 TL"

 Resmi Gazete Metnini Görmek için tıklayınız