Duyuru

5672
A
 

 
26 Ocak 2013 tarihinde 78 Baro Başkanımızın katılımı ile yapılan toplantıda, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e sunulan sorunların çözümü için T.C. Adalet Bakanlığı ile Birliğimizin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda elde edilen kazanımlar, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından bugün kendisini ziyaret eden TBB Başkanı Av.V.Ahsen Coşar’a iletildi. Buna göre;

  1. Bilindiği üzere, UYAP Avukat Portalı’na giriş daha önceden de ücretsizdi. Bu kez UYAP Avukat Portalı’nda dış kurumlardan yapılan sorgulamalar da ücretsiz hale getirilmiştir.
  2. Belediye sınırları içerisinde bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi taşınmazlardaki mesken nitelikli bağımsız bölümlerde avukatlık bürolarının faaliyet göstermesi için gerekli yasal düzenleme tasarısı Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilmiş olup tasarının yakın bir zamanda yasalaşması sağlanacaktır.   
  3. İcra dairelerinde yaşanan sorunlar arasında bulunan ve ödemeler için kullanılan POS cihazı sayısının arttırılması sağlanmıştır.
  4. İcra dairelerinde yaşanan sorunlar arasında bulunan yeterli sayıda tarayıcının hizmete sokulması sağlanmıştır.
  5. İcra dairelerinde yapılan ödemeler için serbest meslek makbuzu düzenlenme zorunluluğunun kaldırılması yönündeki tebliğin değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması sağlanmıştır.
  6. Dört ve daha fazla icra dairesi bulunan adliyelerde Vakıfbank şubelerinin açılmasına yönelik girişimler başlatılmış olup BDDK’dan talep edilen izin sonrasında şubelerin hizmete girmesi sağlanacaktır.
  7. İcra müdürlüklerinde yakalama ve muhafaza gibi işlemler için talep olunan masraf ve avansların makul düzeyde belirlenmesi için tüm İcra Müdürlüklerine gerekli yazı yazılması sağlanmıştır.
Sorunlarımızın kısa sürede çözümlenmesi hususunda gösterdikleri çaba ve duyarlılık için Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e ve kendilerinin şahsında tüm Bakanlık mensuplarına teşekkür eder, durumu değerli meslektaşlarımızın bilgi ve takdirlerine saygı ile duyururuz.    


Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu