Duyuru 2011/60

17220
A

Ankara 11.08.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/60

03.12.2010 günlü 27774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2010-2011 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 12. maddesinin “Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.” şeklindeki son cümlesinin yürütülmesi,Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.6.2011 gün 2011/321 YD İtiraz Nolu kararı uyarınca durdurulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı