Duyuru 2011/8

11200
  Ankara 10.01.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/8

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 26-27.11.2010 tarih 2010/1219 sayılı kararı gereği TBB SYDF Yönerge 1’e yapılan ekleme ile tarif edilen koşullara uyan ihtiyaç sahibi emekli avukatlara, ek emeklilik yardımı yapılmaya 01.02.2011 tarihinde başlanacaktır.

Bu yardımdan yararlanabilmek için; talep sahibi ve Baronuz tarafından yapılması gereken işlemler ekte yer almaktadır.
           
Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ek: 1- Yapılması Gerekli İşlem Listesi
  2- TBB SYDF Gelir Beyan ve Yardım Talep Formu.  (FON-1)
  3- TBB SYDF Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı.         (FON-2)

 

YAPILMASI GEREKLİ İŞLEM LİSTESİ (Ek.1)

  1. TBB SYDF “Gelir Beyan ve Yardım Talep Formu” nun (FON-1) üye tarafından doldurulması ve imzalanması.
  2. TBB SYDF “Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı”nın (FON-2) Baronuz tarafından görevlendirilecek iki avukat tarafından yapılacak araştırma/soruşturma sonucunda doldurulması ve onaylanması.
  3. Üyenin hastalık nedeni ile çalışmasının mümkün olmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun Baronuza sunulan dosyaya eklenmesi.
  4. Talep sahibinin, Baronuz levhasına kayıtlı olup; ekteki belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muhtaç kabul edildiğini belirten ve emeklilik yardımından yararlandırılmasını talep eder Yönetim Kurulu kararı alınması.
  5. UBAP sisteminden online başvuru yapılmasını takiben, gerekli belgelerin ve Yönetim Kurulu karar örneğinin TBB SYDF birimine gönderilmesi.