Duyuru 2011/94

7562
A

Ankara 25.12.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/94

Bilindiği üzere Anayasanın 135. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti bulunmamaktadır.

Anayasanın 135. maddesine paralel olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek 1. maddesinde de kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhalarına yazılmalarının isteklerine bağlı olduğu hükme bağlanmış olmakla birlikte aynı maddenin devamında bu kişiler hakkında Avukatlık Kanununun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümlerinin aynen uygulanacağı, bu kişilerin görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleri ile yükümlü olduğu, baroya kaydını yaptırmayan avukatın çalıştığı yer barosuna bilgi vereceği öngörülmüştür.

Her ne kadar 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek 1. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhalarına yazılmaları isteklerine bağlı tutulmuşsa da; bu kişilerin çalıştıkları yer barosuna bilgi vermeleri yasal bir zorunluluktur.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek 1. maddesi kapsamındaki avukatların görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleri ile yükümlü olduğu dikkate alındığında bu kişilere yönelik kayıtların da mutlak surette düzenli ve sağlıklı olarak tutulması gerekmekte iken birçok baromuzun kayıt tutmadığı, bazı barolarımızın kayıtlarının ise güncel olmadığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek 1. maddesi kapsamındaki avukatlara ilişkin oluşturulan ve güncellenen sicil kayıtları ile yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Ocak ayı sonuna kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı