Duyuru 2011/96

6801
A

Ankara 29.12.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/96

09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 16 Ocak 2012 günü mesai bitimine kadar Birliğimize iade edilmesini önemle rica ederim.  

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK 1