Duyuru 2011/97

7522
A

Ankara 29.12.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/97

“Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile,

“Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28.12.2011 günlü 28156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK 1