Duyuru 2012/11

12118
A

Ankara 09.02.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/11

 

Birliğimize ulaşan bilgi ve şikayetlerden, kimi il ve ilçelerimizdeki icra müdürlerinin avukat meslektaşlarımızın takip ettikleri icra dosyalarından talep ettikleri Emniyet, Tapu, SGK vb sorgulamalardan sorgulama başına 5,00-TL. ücret alındığı anlaşılmakla; Birliğimizce bu konu ile ilgili olarak yapılacak girişimlere esas olmak üzere, Baronuz yargı çevresinde bulunan icra dairelerindeki bu ve benzeri uygulamalar hakkında ivedi olarak bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı