Duyuru 2012/13

11604

Ankara 13.02.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/13

13 Aralık 2011 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:1, Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No::2 ve Çalışma Yönergesi ile Yardım Limitlerini gösteren Limitler Cetveli Yönetim Kurulumuzun 04/02/2012 günlü toplantısında görüşülmüş ve oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı