Duyuru 2012/18

11259
A

Ankara 19.03.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/18

İLGİ:11.04.2011 günlü 2011/35 sayılı Duyurumuz.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 13.03.2012 günlü B.30.0.DEN.5097 sayılı yazıda; “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” nın yürürlük tarihinin 24 Ağustos 2011 olarak tespit edildiği ve bu durumun da 18 Ekim 2011 günlü 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 tarihinde almış olduğu kararın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı