Duyuru 2012/2

7019
A

Ankara, 10.01.2012

BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/2

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2011 günlü yazısı ekinde gönderilen "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarında Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkındaki Baronuz görüşlerinin 20 Ocak 2012 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

Ek: Yönetmelik Taslağı