Duyuru 2012/21

12600
A

Ankara 30.03.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/21

2012 yılına ait Adli Yardım ödeneği 33.421.282,77 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2012 yılı adli yardım ödenekleri, 2 Nisan, 2012, 2 Temmuz 2012, 1 Ekim 2012,        31 Aralık 2012 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

 

2012 Yılı Adli Yardım ödeneği

33.421.282,77 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10               ( Yön. Md.10 gereği )

3.342.128,28 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

30.079.154,49 TL

Puan toplamı

16.826

1 puana düşen pay

1.787,66 TL

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2012 yılı dağıtım hesaplama tablosu

2- Adli Yardım ödeneği 2012 yılı dağıtım tablosu