Duyuru 2012/23

8747
A

Ankara 04.04.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/23

      İLGİ:03.10.2011 günlü 2011/72 sayılı Duyurumuz.

İlgide kayıtlı duyurumuzla; yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu bildirilmişti.

Bu kez örneği ekli Yargıtay C. Başsavcılığı’nın 12.03.2012 günlü C.02.0.CBS.0.01.08.01/2130 sayılı yazısında;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi Esas Numarası, Mahalli Mahkeme Esas ve Karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgulaması yapıldığında dosya hakkında detaylı bilgi alınabileceği ve yine Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından TC Kimlik No ve Cüzdan Seri No girilmesi durumunda ise tebliğnamenin tam metninin görülebileceği bildirilmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi yazısının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan