Duyuru 2012/25

6978
A

Ankara 09.04.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/25

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 12.04.2010 gün ve 230/3321 sayılı yazıda; Nuri ve Şeme Oğlu, 1964 doğumlu, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi; Dedebaşı Köyü; Cilt No:12/05, Aile Kütük No:352; Sıra No:32’de kayıtlı Hüseyin SUNA’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 gün ve 89 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı