Duyuru 2012/26

7348
A

Ankara 13.04.2012
BARO BAŞKANLIĞI İVEDİ VE ÖNEMLİDİR
DUYURU NO:2012/26

Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Adalet Sisteminde karşılaşılan sorunlara ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN Başkanlığı’nda 19 Nisan 2012 Perşembe günü Birliğimiz Hizmet Binasında aşağıda programı sunulun bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen toplantıya Baro Başkanı olarak şahsınızın ve Başkanlığınızın Çocuk Hakları Merkezi sorumlusunun katılımının sağlanması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek 1 için tıklayınız

PROGRAM VE GÜNDEMİ:

08:30-10:00 :Kahvaltı
10:00 :Toplantının Başlaması

Gündem:

1-) 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun bütün yönleriyle değerlendirilmesi,

2-) Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Çocuğu ilgilendiren diğer mevzuatlarda uygulamada rastlanan sıkıntıların çocuğun yüksek yararı doğrultusunda incelenerek, yapılabilecek değişikliklerin değerlendirilmesi.