Duyuru 2012/27

6483
A

Ankara 25.04.2012
BARO BAŞKANLIĞI İVEDİ
DUYURU NO:2012/27

İLGİ:21.03.2012 günlü ve 2012/19 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Uzlaştırma konulu Duyurumuz.

İlgide belirtilen Duyurumuz ile özetle; Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesinin (4) ve (5) bentleri çerçevesinde; Birliğimizce yürütülen çalışmalarda değerlendirilmek ve Adalet Bakanlığınca Birliğimizden istenen konu ile ilgili görüşlere esas teşkil etmek üzere Baronuzun görüşlerinin bildirilmesi istenmişti.

Konunun aciliyeti gözönüne alınarak Baronuz görüşlerinin 10 gün içerisinde bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı