Duyuru 2012/28

6344
A

Ankara 03.05.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/28

21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısmının ikinci bölümüne (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve değişiklik 02 Mayıs 2012 günlü 28280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (EK-1)

19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine üçüncü fıkra eklenmiş ve değişiklik 03 Mayıs 2012 günlü 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(EK-2)

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :
1- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
2- TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik