Duyuru 2012/31

6261
A

Ankara 22.05.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/31

“Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile getirilmek istenilen değişiklikler arasında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 188.maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle “mahkemelerin, savunma avukatlarının yokluğunda karar verebilmelerinin” öngörülmüş olması ile ilgili 22.05.2012 tarihinde yapmış olduğumuz “Basın Açıklaması” metni ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek 1 Basın Açıklaması