Duyuru 2012/33

6017
A

Ankara 30.05.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/33

Türkiye’de çocuk hakları ile çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Barolar arasında çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ana amacıyla, Birliğimiz bünyesinde Çocuk Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Çocuk Hakları Kurulu Yönergesi’nin 3. Maddesinde belirtilen; baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin çalışmalarını ve konu ile ilgili bilgi ve belgeleri paylaşabilecekleri çalışma ortamları oluşturmak, Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyelerinin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak periyodik toplantıları ve web sayfasını düzenlemek, amacı ile ilgili gördüğü konularda çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, ulusalüstü planda çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerine duyurmak, çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin arasında ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve işbirliği yapılmasını sağlamak, çocuk haklarına ilişkin ihlallerin takibini ve ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurulmasını sağlamak üzere Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyeleri arasında izleme ve raporlama çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak gibi görevleri yerine getirmek üzere, öncelikli olarak Barolar Çocuk Hakları Kurul/Komisyon/Merkezleri arasında iletişim ağı oluşturmayı ve Temmuz Ayı başında (kesin tarih ve yer ayrıca duyurulacaktır) tüm baroların katılımıyla bir çalıştay düzenlemeyi planlamaktadır.

İletişim ağını oluşturmak üzere, en geç 04 Haziran 2012 günü mesai saati bitimine kadar Baronuz Çocuk Hakları Kurul/Komisyon/Merkeziniz başkan ve üyelerinin isim, telefon ve e-mail adreslerinin Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu görevli personeli Eda ÖZTÜRK’e bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

İLETİŞİM :

Eda ÖZTÜRK
0 312 292 59 00/99040