Duyuru 2012/35

13472

Ankara 12.06.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/35

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan tedavi yardımları kapsamı, Yönetmeliğe uygun olarak meslektaşlarımızın “Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocukları” nı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Üyelerimizin menfaatine olacak bu yeni uygulamadan tüm avukatların bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla;

  1. Baronuz web sayfasında, konu ile ilgili detayların yer aldığı ve üye kaydının yapılabildiği sydf.barobirlik.org.tr sayfasına link verilmesi,
  2. Ekte gönderilen broşürlerin avukatların yoğun olarak bulunduğu kalem, baro odaları ve benzeri yerlerde bulundurularak avukatlara ulaştırılmasının sağlanması,
  3. Aynı broşürün, varsa üyelerinize gönderdiğiniz periyodik yayınların bir sayısının içinde avukatlara ulaştırılmasının sağlanması,
  4. Sosyal Yardım ve Dayanışma amaçlı yapılan ve üyelerimizin menfaatine olan uygulamalar konusunda geniş katılımın sağlanabilmesi amacıyla baronuz nezdinde yapabileceğiniz tanıtım çalışmalarında ihtiyaç duymanız halinde, Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fon müdürlüğünden destek talebinde bulunmanız hususlarını,

Dayanışmanın geliştirilmesi ve tüm üyelerin yararlanabilmesi amacıyla söz konusu uygulamanın meslektaşlara duyurulması ve katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli duyarlılığın gösterileceği inancıyla durumu, gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan