Duyuru 2012/38

8019
A

Ankara 07.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/38

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.06.2012 gün ve 230/9110 sayılı yazıda; Fazlı ve Cemile Oğlu, 1964 doğumlu, İzmir İli, Bornova İlçesi; Kemalpaşa/Çamdibi Köyü; Cilt No:016/04, Aile Kütük No:619; Sıra No:61’de kayıtlı Şefik YILMAZ’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 28.11.2006 gün ve 6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan