Duyuru 2012/40

13362
A

Ankara 13.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/40

 

PTT Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 05.07.2012 günlü B.11.2.PTT.0.08.01.00 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; tebliğ evraklarının Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 79.maddesine uygun bir şekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve adresin Adres Kayıt Sisteminden alındığına dair şerhin bilgisayar çıktısı veya ortak bir şekil ve ifadeye sahip olacak şekilde Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16.maddesinde de belirtildiği üzere tebliğ zarfında bulunması, meydana gelmesi muhtemel suiistimal ve aksaklıkların önleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan