Duyuru 2012/41

10367
A

Ankara 19.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/41
ACELE VE SÜRELİDİR

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 21.06.2012 tarih, 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunun 5. maddesi, 2. fıkrasında belirtilen şartları haiz olanlardan, 5. maddenin, 4. fıkrası (ç) bendi gereğince, en az 10 yıl avukatlık yapmış ve insan hakları alanında temayüz etmiş avukatlar arasından, Kurumun, İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak Baro Başkanlarımız tarafından seçilecek bir üye için, yukarıda belirtilen Kanunun, Geçici 1.maddesinin, 2. fıkrası, (a) bendi gereğince aday olmak isteyenlerin, Kanunun aradığı şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri de dilekçelerine ekleyerek 30 Temmuz 2012 günü mesai bitimine kadar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin şartları taşıyıp taşımadığı, Türkiye Barolar Birliği tarafından incelendikten sonra, şartları haiz olanlar için Türkiye Barolar Birliği’nce sadece Baro Başkanlarımızın katılımı ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kurulu’na Türkiye Barolar Birliği merkezinde 09.08.2012 Perşembe günü, saat 09.00- 17.00 saatleri arasında ( bir ) üye seçimi yapılacaktır. Seçime ilişkin diğer bilgiler başvuru sahiplerinin seçime katılabilme yeterlilikleri değerlendirildikten sonra duyurulacaktır.

Konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan