Duyuru 2012/42

6986
A

Ankara 20.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/42

“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu” ile “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeler Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in müdafi tayini atamasına ilişkin maddelerinin uygulamasında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Birliğimiz tarafından hazırlanan “CMK Otomatik Avukat Atama Sistemi” programı tamamlanmıştır.

Sistemin aktive edilmesi amacıyla, baronuz bünyesinde yetkilendirilecek CMK personelinizin adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta ), TC Kimlik ve BaroKart numarasının bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ayrıntılı Bilgi İçin;

Ahtür ÇİMEN
TBB UBAP Ürünleri Destek Sorumlusu
CMK Otomatik Avukat Atama Sistem Yöneticisi
Adres : Oğuzlar Mah.Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat-ANKARA
Tel :+90 312 292 59 00 Faks: +90 312 286 31 00
E-posta : ahtur.cimen@barobirlik.org.tr