Duyuru 2012/43

9622
A

Ankara 20.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/43

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunun Geçici 1. maddesi, 2. fıkrası gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak ve baro başkanlarının oy kullanarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kuruluna üye seçimi ile ilgili yapılacak tüm ilanlar, Türkiye Barolar Birliği’nin (www.barobirlik.org.tr) internet adresindeki WEB sitesinden yapılacaktır.

Üye seçimine ilişkin seçim takvimi, başvurunun yapılacağı yer ve aranacak belgeler ile diğer ilgili hususlar Türkiye Barolar Birliği'nin (www.barobirlik.org.tr.) internet adresindeki WEB sitesinde 23.07.2012 günü saat 17.00 den itibaren yayınlanacak olup, yapılması gerekli görülen diğer ilanlar da aynı internet adresinde yapılacaktır.

Yapılacak seçimde uygulanacak esaslara ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı kararının bir sureti bu duyurumuz ekinde gönderilmiştir.

Baro Başkanlığınızca, Baronuz levhasına kayıtlı tüm avukatların bu duyurumuzu ve ekindeki başkanlık divanı kararını görebilmesi için, Baronuz bölgesi içindeki adliyelerde bulunan tüm avukat odalarındaki ilan tahtalarında ve varsa Baronuzun web sitesinde ilan edilmesi hususunda, gereğinin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

Eki: 20.07.2012 tarihli TBB Başkanlık Divanının “ 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu hakkındaki kanun gereğince oluşturulacak İnsan Hakları Kurulu'na Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak, sadece baro başkanlarının oy kullanacağı bir üye seçiminde uygulanacak esaslara ilişkin “ karar örneği