Duyuru 2012/44

8261
A

Ankara 27.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/44

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 20.07.2012 gün ve 9881 sayılı yazıda; Cafer ve Müzeyyen oğlu, 1932 doğumlu, Muğla İli, Merkez İlçesi; Karşıyaka Mah; Cilt No:1, Aile Sıra No:17, Sayfa No:9’da kayıtlı Yalçın DEĞER’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 13.03.2012 gün ve 79/55 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı