Duyuru 2012/45

9363
A

Ankara 30.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/45

İLGİ: a) 11.04.2011 günlü 2011/35 sayılı Duyurumuz.

          b) 19.03.2012 günlü 2012/18 sayılı Duyurumuz.


İlgi a duyurumuzda“..“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” gereği; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinden mezun olan Hukuk Fakülteleri mezunlarının staja başlamak üzere Barolarımıza başvurularında, diplomaları veya diplomalarını Barolara ibraz etmek koşulu ile geçici mezuniyet belgelerini başvuru evrakı arasında vermiş olmaları dışında, ayrıca Yüksek Öğretim Kurumundan denklik belgesi getirmelerinin istenmemesi hususu..” tüm Baro Başkanlıklarına bildirilmiştir.

İlgi b duyurumuzla; “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” hükümleri uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden alınan mezuniyet belgeleri ya da diplomaların denklik belgesine ihtiyacı olup olmamasına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2012 gün 2012-5 sayılı kararı, tüm Baro Başkanlıklarına ulaştırılmıştır.

Bazı Baro Başkanlıklarından konuya ilişkin açıklama talep eden başvuruların gelmesi üzerine İlgi b duyurumuza ekli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararının açıklaması niteliğinde bir tablo hazırlanmış olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden alınan geçici mezuniyet belgesi ya da diplomaların denklik işlemlerine ilişkin yerine getirilmesi gerekli şartlara anılan tabloda yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:3