Duyuru 2012/47

8663
A

Ankara 06.08.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/47

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 12.07.2012 gün ve 2004/229 sayılı yazıda; Selahattin ve Nesrin oğlu, 1968 doğumlu, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi; Çerçili Köyü; Cilt No:0023, Aile Sıra No:00026, Kütük Sıra No:0083’de kayıtlı Gürhan AKIN’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 04.07.2012 gün ve 93/4 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı