Duyuru 2012/48

14627

Ankara 06.08.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/48

 

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan yardımların düzenlendiği 1 ve 2 No’lu Yönergelerde, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.


Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
 
 
1) Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:1
Tedavi Yardımları Esasları
Madde 7 İstisnalar Bölümüne
7.22  Akut veya kronik hastalıklar nedeniyle göz içi, eklem içi, cilt altı veya herhangi bir bölgeye, hangi nedenle olursa olsun tek doz veya sürekli uygulanan enjeksiyonlar veya bunlara ait ilaç bedelleri,


2) Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:2
Geçici İş Göremezlik, Sürekli İş Göremezlik, Olağanüstü, Acil Destek ve Cenaze Yardımları Esasları
Madde 8 Cenaze Yardımı Bölümüne